Συντήρηση και παρακολούθηση ιστοσελίδας

Η συντήρηση και η παρακολούθηση της εταιρικής σας ιστοσελίδας αποτελεί ένα από τα αναπόσπαστα κομμάτια των καθημερινών ασχολιών ενός webmaster.

Μία εταιρική ιστοσελίδα χρειάζεται συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπορεί να είναι αποδοτική και ανταγωνιστική.

Εκτός από την προσθήκη και ανανέωση περιεχομένου χρειάζεται και έλεγχο για την σωστή λειτουργία της. Ιδιαίτερα αυτό ισχύει για δυναμικές ιστοσελίδες που είναι βασισμένες σε πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη κάλυψή σας σε υπηρεσίες συντήρησης, παρακολούθησης και αναβάθμισης, με σεβασμό και υπευθυνότητα σε όλες τις εργασίες.

Ενημέρωση λογισμικού

U

Παρακολούθηση απόδοσης

P

Προσθήκη περιεχομένου

w

Επίλυση προβλημάτων

Ευκαιρία να συζητήσουμε τις ανάγκες σας για τη συντήρηση της εταιρικής ιστοσελίδας σας